+381 21 6513 888

Call centar "ZONED" Polgar Andraša 40A

+381 21 423 062

Call centar "KEJ" Beogradski kej 27

Maior Domus DOO

Kompanija koja brine o Vašoj zgradi

Maior Domus D.O.O.

Kompanija koja brine o Vašoj zgradi!

VIZIJA

Maior Domus D.O.O. vidimo kao apsolutnog lidera u vođenju skupština stanara na teritoriji Novog Sada. Naša kompanija će postavljati nove standarde kvaliteta, usluga i odgovornosti prema stanarima!

Oglasna tabla vaše zgrade

Obaveštenja i dokumenti.

NOVOSTI

Još jednom su nas kontaktirali mediji za stručno mišljenje…

  Radio 021 nas je kontaktirao za stručno mišljenje vezano za problem popisa broja članova domaćinstva u zgradama u Novom Sadu. S obzirom da se mnogi troškovi obračunavaju spram broja članova domaćinstva nije retka situacija da vlasnici stanova budu neiskreni...
Detaljnije

Zatečene instalacije kablovske televizije na zgradi Šafarikova 33

Nakon uočenog prodora vode u stanove na poslednjem spratu izvršili smo detaljan pregled krova. Način na koji je izvedeno uvođenje instalacije kablovske mreže u zgradu je čak i nas zaprepastilo! Davno nismo videli ovoliki nemar i neodgovornost. Kompaniji...
Detaljnije

Kontaktirao nas je i Radio 021 za stručno mišljenje…

Kontaktirao nas je i Radio 021 za stručno mišljenje vezano za prijavu kućnih ljubimaca kao članova domaćinstva. Ova oblast je regulisana zakonom o održavanju stambenih zgrada, gradskom odlukom o držanju kućnih ljubimaca, gradskom odlukom o kućnom redu i uredbom o...
Detaljnije

Umanjenje računa za vodu za zgrade Jovana Subotića 4 i 4A

Maior domus d.o.o. je nakon dugotrajnog istraživanja ustanovio neregularnosti u očitavanju vodomera na adresi i uspeo da izdejstvuje umanjenje računa za vodu u ukupnom iznosu od 216 704,00 RSD. Ova ušteda korisnicima naših usluga je jedna od najvećih postignutih do...
Detaljnije

Saniranje krova na zgradi Narodnog fronta 58

Maior domus d.o.o. je u saradnji sa firmom Dehidra d.o.o. organizovao sanaciju ravnog krova na zgradi u Narodnog fronta 58. Krov je urađen najsavremenijom generacijom membranske izolacije renomiranog proizvođača Sika. Odabir kavalitetnih materijala i izvođača je...
Detaljnije

Krečenje fasade Đorđa Servickog 6

Đorđa Servickog 6

Detaljnije

Saniranje kosog krova

Kraljevića Marka 11

Detaljnije

Demontaža starog lifta na adresi Bulevar Oslobođenja 66

Bulevar Oslobođenja 66

Detaljnije

Uredjenje zelene površine ispred zgrade

Bulevar Oslobođenja 68A

Detaljnije

Saniranje havarije na vodovodnoj instalaciji

Lukijana Mušickog 45

Detaljnije

Maior Domus D.O.O. je kompanija koja pruža usluge profesionalnog predsednika Skupštine stanara i nastala sa ciljem da stanovanje u stambenim i stambeno-poslovnim objektima podigne na viši nivo.
Maior Domus D.O.O. obavlja intelektualne usluge upravljanja stambenim i stambeno-poslovnim objektima.

Maior Domus MISIJA

Kompanija „Maior domus“ D.O.O. će ostvariti svoju viziju ostvarivanjem:

koristi za korisnike naših usluga
olakšavanjem zajedničkog života u stambenim zgradama, kvalitetnim i odgovornim posredovanjem između stanara i svih spoljnih subjekata neophodnih za funkcionisanje zgrade, stalnom dostupnošću stanarima i pravovremenom i potpunom povratnom informacijom.
koristi za spoljne saradnike
saradnjom u razvijanju kvalitetnih i originalnih usluga i obezbeđivanjem mogućnosti za rast. Stručnim posredovanjem između spoljnih subjekata i stanara, postavljanjem realnih i doslednih zahteva.
koristi za zaposlene
bezbeđivanjem sigurnog i perspektivnog radnog mesta, sa mogućnošću kreativnog razvoja i napredovanja. Stimulativnim sistemom nagrđivanja svaki zaposleni će biti motivisan da iskoristi svoje maksimalne potencijale.
koristi za širu društvenu zajednicu
odgovornim odnosom prema prirodnoj i društvenoj sredini i poštovanjem poslovne etike kao i društvenih vrednosti u svim oblastima delovanja.

Vrednosti korporativne kulture

U kompaniji „Maior domus“ D.O.O. negujemo sedam osnovnih vrednosti. Te vrednosti nam osiguravaju sigurno ostvarivanje ciljeva kao i postizanje zavidnih performansi. A pri tom mislimo na sledeće:

U kompaniji „Maior domus“ D.O.O. negujemo sedam osnovnih vrednosti. Te vrednosti nam osiguravaju sigurno ostvarivanje ciljeva kao i postizanje zavidnih performansi. A pri tom mislimo na sledeće:

orijentacija ka kupcu
svaka naša usluga je kreirana na način da u potpunosti zadovolji potrebe naših klijenata, korisnik naših usluga je u centru svih aktivnosti kompanije „Maior domus“ D.O.O.
poverenje
osnovna vrednost na kojoj počiva naša kompanija jeste poverenje. Poverenje kako korisnika naših usluga, tako i svih spoljnih subjekata, kao i međusobno poverenje zaposlenih.
odgovornost
odgovornost svakog zaposlenog u svakom aspektu poslovanja je osnovni postulat naše kompanije. Odgovornost prema korisnicima naših usluga, prema svim spoljnim subjektima kao i prema široj društvenoj zajednici.
postizanje rezultata
u kompaniji „Maior domus“ D.O.O. se vrednuje i nagrađuje postizanje rezultata kod svih zaposlenih. Ceni se potencijal zaposlenog, ali nikada više od ostvarenog rezultata.
ljudski resursi
su osnovna pokretačka poluga kompanije „Maior domus“ D.O.O. Zaposleni su i najveća kompetitivna prednost naše kompanije.
kvalitet
usluga je postulat kojim se osvajaju novi i zadržavaju postojeći korisnici. U kompanija „Maior domus“ D.O.O. kvalitet se ugrađuje u uslugu od prvog kontakta sa korisnikom i neguje za sve vreme saradnje.
inovativnost
je za nas preduslov opstanka na tržištu! Kompanija „Maior domus“ D.O.O. teži da se ne prilagođava promenama već da ih sama kreira!

Maior Domus DOO

Polgar Andraša 40a,
Novi Sad, Serbia

Maior Domus DOO

Beogradski kej,
Novi Sad 21000, Serbia

Servisne informacije

13.06.2017 - 09:37
08.06.2017 - 08:08
05.06.2017 - 09:06
05.06.2017 - 08:02
     Novi Sad SEKTOR VODOVOD RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI • Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će od 8 do 14 sati biti Ulica Bajči Žilinskog. •...
02.06.2017 - 12:54
  Javno preduzeće ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina” informiše javnost da će u subotu, 3.6.2017. godine zbog održavanja plivačkog mitinga ,,ZMAJ 2017.” biti izmenjen...
01.06.2017 - 10:33
       Kać SEKTOR VODOVOD RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI • Zbog radova na sanaciji havarije bez vode će do 13 sati biti deo Ulice Zdravka Čelara (br. 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6...
31.05.2017 - 09:37
30.05.2017 - 08:56
26.05.2017 - 09:15
17.05.2017 - 09:15
Ledinci SEKTOR VODOVOD • Zbog planiranih radova Elektrodistribucije bez vode će od 9 do 13 sati biti naselje Klisa. • Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe,...

Pin It on Pinterest