Novi zakon o stanovanju donosi puno novina. Jedna od novina se odnosi na glasnu muziku.
– ako pravite žurku i o tome obavestite komšije, niko neće moći da vam pokvari zabavu.
– ukoliko ne obavestite komšije, kazna se kreće u rasponu od 5-50.000 rsd.

Pin It on Pinterest

Share This