Najčešća oštećenja oluka nastaju usled nesavesnog održavanja. S toga je vrlo važno da se u vreme opadanja lišća oluci češće čiste. Naime, raspadanjem lišća stvaraju se takve materije koje napadaju sloj farbe i kalaja.

Zgrada je i bez oluka završena i gotova, ali neće biti dugo bez njih ispravna. Voda će se sa krova neposredno slivati pored zidova, brzo će pokvasiti teren i dospeće do osnovnih nosećih zidova. Jedan deo vode odbiće se od terena, kvasiće zid i malter iznad izolacije pa će se brzo pojaviti na donjim, a kasnije i na gornjim delovima zida, karakteristični znaci vlage, što će prouzrokovati otpadanje maltera a u unutrašnjosti zgrade vlaženje nameštaja.
Isto takve uočljive, možda ne toliko velike, štete će prouzrokovati i oštećenje ili rupe na oluku. U okolini oštećenih oluka, a i na plafonu procuriće voda i pojaviće se na spoljnim zidovima mrlja od farbe i rđe. Ova oštećenja lakše se popravljaju nego vlažnost osnovnih zidova.

Pin It on Pinterest

Share This