Centralno grejanje kao sistem koristi cevi kroz koje kruži topla voda. Kada dođe do problema sa cevima centralnog grejanja, obično je to na krajevima koji se navojima povezuju sa kotlom ili radijatorima u radijatorskom sistemu centralnog grejanja. Problem koji se desi na cevima radijatorskog centralnog grejanja je obično vidljiv i ogleda se u vlaženju, kapanju ili curenju vode, pa je zamena cevi za grejanje uglavnom rešenje problema.

U slučaju ove vrste problema sa cevima za centralno grejanje neophodno je izvršiti popravke u skladu sa problemom koji se pojavio. Kod sistema podnog centralnog grejanja ponekad je teško odrediti gde se problem sa cevima nalazi, ako nije na samim krajevima.

Pin It on Pinterest

Share This