Prilikom redovnog obilaska objekta profesionalni upravnik je uočio prodor vode u garažnom delu. U saradnji sa tehničkom službom “Maior Domus Održavanje” poučeni višegodišnjim iskustvom kvar je lociran i otklonjen u kratkom roku. Ustanovljeno je da je na instalaciji grejanja koja prolazi kroz temeljnu ploču došlo do havarije usled dotrajalosti cevi. U subotu 4. januara je ištemovan pod ulaza, lociran kvar, upućen zahtev toplani za pražnjenje sistema. JKP Toplana je 5. januara ispraznila sistem, tehnička služba zamenila najkritičniji deo cevi i ponovo prijavila JKP Toplani da je sistem saniran i spreman za ponovno punjenje i kontrolu. Prilikom kontrole konstatovali su da je kvar u potpunosti otklonjen i stanari su brzom reakcijom ponovo mogli da osete toplotu u svojim radijatorima.

 

Pin It on Pinterest

Share This