+381 21 6513 888

Call centar "ZONED" Polgar Andraša 40A

+381 21 423 062

Call centar

Maior Domus DOO

Kompanija koja brine o Vašoj zgradi

Usluga

Maior domus D.O.O. je novosadska kompanija, koja je prva u Srbiji počela da se bavi uslugom profesionalnog predsednika skupštine stanara i problematikom upravljanja stambenim zgradama. Naša firma obavlja sve poslove iz domena poslova predsednika skupštine stanara na profesionalnom nivou.

Administrativno-tehničkih poslovi

Pribavljanje uverenja o registraciji skupštine zgrade i izboru predsednika iz gradske uprave za urbanizam i stambene poslove
• Registracija stambene zgrade u J.K.P. Informatika
• Registracija skupštine stanara, kao i predsednika (ovlašćenog lica u okviru naše firme) u J.K.P. Informatika (Što predstavlja zakonsku obavezu)
• Pribavljanje rešenja o razvrstavanju iz republičkog zavoda za statistiku
• Pribavljanje PIB-a (poreskog indentigikacionog broja) iz poreske uprave
• Otvaranje tekućeg računa skupštine stanara
• Zaključivanje ugovora o nalogu sa JKP Informatika u ime skupštine stanara (ugovor o prenosu sredstava sa stavke „SKU“).
• Besplatno knjigovodstvo za skupštinu stambene zgrade i izrada i predaja godišnjih poreskih prijava.
Obaveštavanje o tekućim radovima i troškovima na zgradi.
Redovna izrada i podnošenje internih finansijskih izveštaja.

Zakonske obaveze iz domena poslova skupštine stanara. Zaključivanje ugovora za: • redovno tehničko održavanje zgrade • sitne popravke • hitne intervencije • redovno održavanje lifta • redovno održavanje hidrouređaja • održavanje higijene u zgradi

Za sve ove ugovore, u stanju smo da izdejstvujemo najpovoljnije cene. Pošto više ozbiljnih privatnih firmi održava veliku količinu naših zgrada, i samim tim ostvarujemo popuste za naše stanare. Za investicione radove smo takođe u stanju da obezbedimo niže cene, kao i povoljne uslove plaćanja.

Postanite korisnik naše usluge

I VAŠA ZGRADA MOŽE BITI PROFESIONALNO VODJENA!
POPUNITE UPITNIK I OČEKUJTE NAŠ POZIV.
DOBRODOŠLI!

Organizacija poslova u zgradi

1. Popisivanje i utvrđivanje broja članova domaćinstva, kao i ažurna prijava istih u JKP Informatika.
2. Pribavljanje ponuda i organizacija izvođenja investicionih radova u stambenoj zgradi.
3. Službena komunikacija sa nadležnim javnim preduzećima, gradskim i republičkim inspekcijskim organima, komunalnom policijom.
4. Obezbeđivanje i ugradnja protiv–požarne zaštite, kao i propratne dokumentacije za zaštitu od požara, koju predviđa zakon.
5. Organizacija posla čišćenja snega ispred stambene zgrade.
6. Organizacija suzbijanja insekata, glodara i drugih štetočina zgradama
7. Organizacija ugradnje videonadzora, kontrole pristupa i drugih radova na unapređenju zgrade
8. Čišćenje i održavanje zajedničkih prostorija
9. Redovna tehnička kontrola i atestiranje liftova i protivpožarne zaštite
10. Reklamacija računa za vodu i preduzimanje svih neophodnih radnji u cilju smanjenja potrošnje vode.

24 SATA DNEVNO

U našim zgradama stanari rešavaju sve probleme, u najkraćem mogućem roku, pozivom na jedan telefonski broj koji je non-stop aktivan. Pored ovih usluga mi pružamo i mnoge druge, koje formiramo u skladu sa željama i potrebama stanara.

Telefoni za HITNE intervencije

+381 21 6513 888
+381 21 423 062

Dosadašnji rad naše kompanije je obeležilo ukazano poverenje preko 4000 stanara i pojedinih eminentnih investitora i izvođača radova.

Oglasna tabla vaše zgrade

Obaveštenja i dokumenti

Niste naš klijent?

Pridružite nam se!

Maior Domus Facebook

Pratite nas!

Maior Domus Tweeter

Pratite nas!

Zgrade o kojima mi brinemo obilazimo redovno dva puta nedeljno (u zavisnosti od veličine objekta i dogovora i češće), i na licu mesta tehničkoj službi prijavljujemo sve uočene probleme. Koji su najčešće – zamena sijalica, popravka interfona, „diplomat“ uređaja, brava, ulaznih vrata, zamene polomljenih prekidača, niskog nivoa higijene, problema koji nastaju neadekvatnom upotrebom lifta, kao i svih uočljivih sitnih problema u zgradi). Većinu nabrojanih popravki vrši se besplatno, iz razloga što ove popravke spadaju pod obavezu tehničke službe, po osnovu nekog od potpisanih ugovora.

Prilikom preuzimanja zgrade, u mogućnosti smo da obezbedimo određene poklone za stambenu zgradu (novu oglasnu tablu, stilizovanu gradsku odluku o kućnom redu, besplatno krečenje prizemlja, ili neku drugu sitniju popravku, po zahtevu i želji stanara).

Cela zamisao našeg poslovanja je da uvek radimo u korist stanara i da svaka naša usluga bude njima podređena i kreirana za njih. U našim zgradama mi sazivamo redovno skupštine stanara na svaka tri meseca na kojima se dogovaramo sa stanarima šte će biti rađeno u narednom periodu na zgradi. O kompletnom našem radu redovno izveštavamo stanare putem obaveštenja na oglasnim tablama.

Za zgrade o kojima mi brinemo vodimo i knjigovodstvo tako da redovno podnosimo finansijske izveštaje stanarima. U gotovo svim našim zgradama formiramo i fond za veće investicione radove u koji svi stanari uplaćuju određenu svotu novca na mesečnom nivou, tako da se u određenom periodu tu akumulira veća svota novca koja se koristi za veće radove, kao što su fasada na zgradi, remont lifta i slično.

BROJ SKUPŠTINA ZGRADA KOJE NAM UKAZUJU POVERENJE
BROJ SKUPŠTINA ZGRADA KOJE NAM UKAZUJU POVERENJE

%

Prosečan godišnji rast

Pin It on Pinterest