Zagušenje kanalizacionih cevi, kao što smo objavljivali u prethodnim člancima, može dovesti do ozbiljnog problema,izlivanja fekalija,stvaranja tkzv „čepa“ i dr.U većini slučajeva, do pomenutih problema dolazi zbog nemarnosti sugrađana.U stambenoj zgradi na adresi Balzakova 29, desio se specifičan slučaj sa zagušenjem kanalizacionih cevi.Naime, korisnik lokala na pomenutoj adresi, prijavio je tehničkoj službi  “ Maior domus održavanje“ da je u njegovom lokalu došlo do izlivanja fekalija, a sa ovim problemom se, kako kaže, ne susreće prvi put.Prilikom mašinskog odgušenja, koje je izvela ekipe tehničke službe „Maior domus održavanje“, na licu mesta je utvrđeno da je došlo do mnogo ozbiljnijeg zagušenja.Nakon snimanja kamerom kanalizacionog voda, utvrđeno je napuknuće cevi zbog prodora korena od drveta.Zamenjena je glavna horizontalna cev, prečnika fi 160 od vertikalnog razvoda do uličnog šahta u dužini od 15 m.Paralelno je urađen razvod cevi prečnika fi 110 od lokala, koji je do tada, bio priključen na zajedničku cev.Radi lakšeg pregleda i kontrole cevi, postavljene su dve revizije u vodu.Radovi su trajali deset dana i sva iskopavanja i lupanja betona su vraćeni u prvobitno stanje.

IMG-c25259c19c986e455cc81d9c6d5ee541-VIMG-0055beea847c14e6e40238506c607f7e-VIMG-dea8cd4f6c23b884ff22a0c8c48869fa-VIMG-8a61c353c70216b5da5c67c37a25cca1-VIMG-6208fcd458b96f777e1125b840b7ecf7-VIMG-d632e3fd65398b84fd9fd972903d7379-V

Pin It on Pinterest

Share This